آدرس : تهران - بزرگراه ستاری- نرسیده به خلیل آبادی- ساختمان پزشکان حکیم- واحد 14

ایمیل: info@asys.ir , asys.ir@gmail.com , asysiran@yahoo.com

تلفن: 44449616 , 2600075-0910

فاکس: 44429775

 

IWA9:2011

IWA9:2011 چارچوب برای مدیریت توسعه پایدار در نواحی کسب و کار

این استاندارد خطوط راهنما برای داشتن یک کسب و کار مطمئن ارائه می کند که شامل ارزیابی ، مقایسه و بهبود عملکرد سازمان می باشد . استاندارد IWA9 :2011 همچنین راهنمایی هایی را برای تعیین شاخص های که یک شرکت برای توسعه کسب وکار خود نیاز دارد ارائه می کند تا سازمان بر اساس آنها عملکرد خود را به طور واقعی بسنجد.این شاخص ها کاملا همجانبه باید تعریف شود و شامل شاخص های اقتصادی، زیست محیطی، نیروی انسانی ، اجتماعی و … باشد.
استاندارد IWA 9:2011 همچنین می تواند برای ممیزی سنجش و مقایسه یک سازمان با وضعیت مطلوب بوسیله افرادی که می خواهند مدیریت یک شرکت را بعهده بگیرند و یا هیات مدیره مورد اسفاده قرار بگیرد.
استاندارد IWA 9:2011 مستقیما خود شاخص های مقایسه عملکرد را ایجاد نمی کند و یا حدودی را برای آن مشخص نمی کند و تنها خطوط کلی کار را مشخص می کند.
در تدوین IWA 9:2011 به استاندارد اصول مدیریت محیط زیست و سایر استاندارد های قابل کاربرد مانند ISO 15392, ISO 26000 توجه شده.