آدرس : تهران - بزرگراه ستاری- نرسیده به خلیل آبادی- ساختمان پزشکان حکیم- واحد 14

ایمیل: info@asys.ir , asys.ir@gmail.com , asysiran@yahoo.com

تلفن: 44449616 , 2600075-0910

فاکس: 44429775

 

ISO 17020:2012

ایزو IEC 17020

معیارهای عمومی برای انواع مختلف سازمانهای بازرسی کننده ISO/IEC 17020
استاندارد ISO/IEC 17020 فقط توسط نهادهای اعتبار دهنده مانند NACI صادر شده و صدور آن توسط شرکت های گواهی دهنده خلاف قانون است و هر شرکت گواهی دهنده ای که اقدام به صدور این گواهینامه نماید مرتکب خلاف شده لذا قابل تعقیب می باشد. بر این مبنا شرکت ASYS اقدام به صدور این گواهینامه نکرده و به شرکت ها در ارتباط با سو استفاده سودجویان هشدار می دهد.
این استاندارد آزمایشگاههای آزمون، سازمانهای گواهی کننده یا اظهار انطباق توسط عرضه کنندگان را که معیارهای مربوط به آنها در سایر استانداردهای اروپایی سری EN 45000 ذکر شده است در برنمی گیرد. آخرین ویرایش آن در سال ۲۰۱۲ بوده است.
این استاندارد برای استفاده سازمانهای بازرسی کننده و مراجع تائید صلاحیت و نیز سایرسازمانهای مرتبط با شناسایی صلاحیت سازمانهای بازرسی کننده در نظر گرفته شده است.این مجموعه از معیارها ممکن است هنگام به کارگیری در بخشهای خاص یا بازرسی در حین کار نیاز به تفسیر داشته باشد.

هدف :

استاندارد ISO/IEC 17020 معیارهای عمومی و سامانه مدیریت کیفیت سازمانهای بازرسی کننده بی طرف، بدون توجه به نوع فعالیت آن برای بازرسی می باشد.این استاندارد همچنین معیارهای استقلال را نیز مشخص می نماید.

دامنه کاربرد:

استاندارد ISO/IEC 17020 در تمام سازمان ها و شرکت هایی که كار آنها مي تواند شامل بررسي مواد, محصول, تأسيسات ,تجهيزات می باشد و نيز تعيين انطباق آنها با الزامات و وظايف گزارش بعدي نتايج اين فعاليتها به مشتريان و در صورت نياز به مراجع ذيصلاح نظارت كننده را در بر مي گيرد.بازرسي يك محصول, تأسيسات يا تجهيزات مي تواند مربوط به همه مراحل در طول عمر اين اقلام از جمله مرحله طراحي باشد.يك چنين كاري معمولا نياز به كارگيري قضاوت تخصصي در رابطه با ارائه خدمات به ويژه هنگام ارزيابي انطباق دارد.

مزایای پیاده سازی:

این استاندارد سازمان را از نظر قانونی مسئول کرده و گزارش ارائه شده توسط آن شرکت را مورد پذیرش برای سازمان ها و شرکت های مختلف می کند.
• ایجاد یک سیستم مدیریت برای اطمینان از درستی و دقت نتایج بازرسی ها
• مستند سازی مناسب بازرسی ها
• انجام صحیح بازرسی ها بر اساس الزامات مشتریان و الزامات قانونی
• بهبود فرآیندهای سازمانی
• سازمان دهی مناسب امور
• الزامات ایمنی شناسایی می شوند