آدرس : تهران - بزرگراه ستاری- نرسیده به خلیل آبادی- ساختمان پزشکان حکیم- واحد 14

ایمیل: info@asys.ir , asys.ir@gmail.com , asysiran@yahoo.com

تلفن: 44449616 , 2600075-0910

فاکس: 44429775

 

IWA6:2008

IWA6:2008

استاندارد IWA 6:2008 چیست ؟

استاندارد IWA 6:2008 خطوط راهنمای را برای یک سیستم مدیریت در صنایع آب آشامیدنی در شرایط اضطراری ارائه می کند. این استاندارد راهنما اقدام به معرفی مشخصات بحرانی که می تواند بر سلامت و کیفیت آب آشامیدنی تاثیر بگذارد گذاشته و آن را به صورت یک سیستم مدیریت بیان می کند. ام این استاندارد در هر شرایطی قابل پیاده سازی می باشد.

هدف استاندارد IWA 6:2008

سلامت آب آشامیدنی در سلامت جامعه نقش بسیار بالایی را دارد بنا به آمار سازمان غذا و خواربار ملل متحد حدود ۳۸ درصد از بیماری ها به طور مستقیم از طریق آب منتقل می شود استاندارد IWA 6:2008 یک استاندارد مدیریت تخصصی برای سازمان های است که آب آشامیدنی را در شرایط بحرانی مانند سیل ، جنگ ، خشکسالی و قحطی، بیابان و کارهای صحرایی و غیره تهیه می کنند.این استاندارد یک استاندارد proactive می باشد که پیاده سازی آن باعث ایجاد اطمینان در مصرف کننده در هر شرایطی می شود.

دامنه کاربرد استاندارد IWA 6:2008

IWA6 استاندارد قابل پیاده سازی در شرکت های آب و فاضلاب ، شرکت های تصفیه کننده آب آشامیدنی، شرکتهای بسته بندی آب های معدنی و آشامیدنی می باشد.

مزایای استاندارد IWA 6:2008

IWA VIیک سیستم مدیریت کیفیت و سلامت و ایمنی برای تامین آب آشامیدنی ایجاد می کند.
IWA6یک استاندارد تخصصی بوده لذا لزامات آن در ارتباط با آب اشامیدنی واضح و روشن است
ایجاد مزیتی رقابتی برای مواقع حوادث
شامل الزامات HACCP می باشد
به الزامات قانونی و مقرراتی برای تامین آب سالم تاکید می کند
قابل پیاده سازی در تمام واحد های تامین کننده آب آشامیدنی
ایجاد اطمینان در مصرف کنندگان

هزینه پیاده سازی استاندارد IWA 6:2008 چقدر است؟

هزینه پیاده سازی استاندارد استاندارد IWA 6:2008 مانند اجرای همزمان استاندارد ISO 9001 و HACCP می باشد با این تفاوت که چون واحد های تامین کننده آب آشامیدنی چه شرکت های آب و چه شرکت های تصفیه و بسته بندی آب آشامیدنی از شرایط GMP خوبی به علت نظارت وزارت بهداشت برخوردارند هزینه اجرا کاهش می آبد هزینه مشاوره این استاندارد با توجه به معدود بودن مشاوران آن از حدود ۵ میلیون تومان برای یک شرکت آب معدنی کوچک شروع می شود.
هزینه صدور گواهینامه استاندارد IWA 6:2008 برای یک واحد کوچک از حدود ۰۰۰/۰۰۰/۱۸ ریال حدود یک میلیون و هشتصد هزار تومان شروع می شود.

کلمات کلید:
استاندارد آب آشامیدنی ، استاندارد IWA 6:2008 خطوط راهنما در ارتباط با مدیریت کیفیت آب آشامیدنی ، آب سالم ، شرایط اضطراری در ارتباط با آب آشامیدنی ، ایزو ۹۰۰۰ برای آب آشامیدنی ، ISO 9001 برای آب آشامیدنی، گواهینامه IWA6:2008 برای آب آشامیدنی،