آدرس : تهران - بزرگراه ستاری- نرسیده به خلیل آبادی- ساختمان پزشکان حکیم- واحد 14

ایمیل: info@asys.ir , asys.ir@gmail.com , asysiran@yahoo.com

تلفن: 44449616 , 2600075-0910

فاکس: 44429775

 

IWA1:2005

ایزو IWA1:2005

استاندارد IWA1 چیست؟

ایزو ۹۰۰۱ یک استاندارد مدیریت کیفیت کاملا عمومی می باشد سازمان جهانی استاندارد سازی به منظور استفاده مناسب استاندارد های سری ایزو ۹۰۰۰ اقدام به تدوین یک سری استاندارد راهنما نموده. IWA 1: 2005 یک استاندارد راهنما برای سیستم مدیریت کیفیت مراکز در مانی می باشد. استاندارد IWA1 به کلیه مراکز درمانی کمک می کند که با الگو برداری از نظام مدیریت کیفیت ISO 9001 ،شرایط و ویژگیهای استاندارد ایزو ۹۰۰۱ را در مراکز درمانی را طرح ریزی ، برنامه ریزی ، اجرا و اثر بخشی آن را کنترل نمایند.

استاندارد IWA 1:2005در چه سازمان هایی قابل پیاده سازی است؟

استاندارد IWA1:2005 در تمامی سازمان‌های مرتبط با خدمات بهداشتی و درمانی که در زمینه مدیریت و ارائه خدمات و محصولات بهداشتی و درمانی فعالیت می‌کنند شامل مراکز آموزشی و پژوهشی پزشکی، بیمارستان‌ها و درمانگاه ها، ادارات و مراکز نظارتی و سایر سازمان‌های مرتبط بدون در نظر گرفتن نوع، اندازه، محصول و خدمتی که ارائه میکنند و تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات دارویی با توجه به اهمیت فرایندها و خدمات در مراکز بهداشتی و درمانی، الزامات سیستم مدیریت کیفیت در این مراکز به شکل متفاوتی نسبت به سایر صنایع و بخش‌های کسب و کار تفسیر می‌شوند.

چرا IWA1:2005 باید در مراکز پزشکی و درمانی پیاده سازی شود؟

از آنجا که ایزو ۹۰۰۰ ابتدا در شرکت های تولیدی پیاده سازی شد. پزشکان و افراد شاغل در بخش های درمانی معمولا استاندارد های مدیریت کیفیت مانند ایزو ۹۰۰۱ را استانداردهایی برای مراکز تولیدی و خدماتی می دانستند با توجه به موارد فوق سازمان جهانی استاندارد این استاندارد راهنما را تدوین کرد هدف از تدوین IWA 1: 2005 راهنمای مجزا برای مراکز بهداشتی و درمانی را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
• افزایش اعتماد مشتری و دسترسی به ابزاری جهت ارزش‌گذاری بر کیفیت یکپارچگی با رویکرد نگاه تخصصی
• بهبود کیفیت و ایمنی خدمات بهداشتی و درمانی
• نگرش سیستماتیک به مدیریت کیفیت در مراکز درمانی و پزشکی
• بهبود فرایندها به منظور افزایش ارزش افزوده برای سازمان و مشتری
• ارتقاء تصویر مرکز بهداشتی درمانی نزد جامعه و بیماران،

مزایای پیاده‌سازی IWA1: 2005 سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد ساخت یافته

– طرحریزی فرآیندهای بیمارستانی بر اساس یک استاندارد جامع و امتحان شده بین المللی
– استفاده در طرح رتبه بندی بیمارستان های وزارت بهداشت
– بهبود وضعیت اقتصادی از طریق کاهش هزینه‌های ناشی از کیفیت پایین
– جلو گیری از اعمال سلیقه فردی در مدیرت و انجام امور
– امکان ارزیابی و در نتیجه بهبود کیفیت خدمات
– استفاده در طرح رتبه بندی بیمارستان های وزارت بهداشت
– بهبود شایستگی‌ها و محیط کار کارکنان
– اطمینان خاطر از انطباق با الزامات قانون
– گرفتن گواهینامه IWA 1:2005 که باعث افزایش اعتبار مرکز بهداشتی نزد بیماران می شود.

صدور گواهینامه IWA1

وزارت بهداشت در اقدامی مثبت و سازنده اقدام به تدوین طرح اعتبار سنجی ملی بیمارستانی نموده و اجرای آن را الزام کرده و بیمارستان ها در حال پیاده سازی طرح مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد رتبه بندی بیمارستان ها بر اساس طرح اعتبار سنجی می باشند بسیاری از الزامات این طرح از استاندارد IWA 1: 2005 گرفته شده لذا شرکت ASYS قویا پیاده سازی این استاندارد را به مراکز پزشکی و درمانی پیشنهاد می کند.

کلمات کلید
صدور گواهینامه مدیریت کیفیت بیمارستانی ، مشاور سیستم IWA1 استاندارد مدیریت کیفیت برای مراکز درمانی ، بهبود فرآیند ها در مراکز پزشکی و درمانی ، روش گرفتن استاندارد IWA 1 : 2005 الزامات استاندارد IWA 1:2005 صدور گواهینامه IWA 1 مراکز دارای گواهینامه IWA1 الزامات IWA1 شرکت گواهی دهنده معتبر