آدرس : تهران - بزرگراه ستاری- نرسیده به خلیل آبادی- ساختمان پزشکان حکیم- واحد 14

ایمیل: info@asys.ir , asys.ir@gmail.com , asysiran@yahoo.com

تلفن: 44449616 , 2600075-0910

فاکس: 44429775

 

ISO 17025

ایزو IEC 17025

ISO/IEC 17025 چیست ؟

این استاندارد تعیین کننده الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون می باشد .

دامنه کاربرد:

• این استاندارد در مورد کلیه سازمانهای انجام دهنده آزمون و یا کالیبراسیون و درباره کلیه آزمایشگاه ها صرف نظر از تعداد کارکنان یا گستره حوزه فعالیتهای آزمون ویا کالیبراسیون کاربرد دارد.
• این استاندارد در کلیه آزمایشگاه های تامین کنندگان، آزمایشگاه های مشتریان و همچنین مراجع تست و آزمون بی طرف و مستقل (شخص ثالث)قابل اجرااست.

مزایای پیاده سازی:

• استاندارد سازی روش های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه ها
• تسهبل همکاری میان آزمایشگاه ها و سایر سازمان ها
• تسهیل در پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون و قابلیت اعتماد از سوی مشتریان
• کسب اطمینان از کالیبره شدن تجهیزات
• پذیرش آزمایشگاه دارای گواهی نامه بعنوان یک آزمایشگاه مرجع از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران(ISIRI)
• آزمایشگاهی که استاندارد ISO/IEC 17025 را اجرا کرده باشد و توسط یک مرجع بین‌المللی تاییدیه گرفته باشد به عنوان یک آزمایشگاه معتبر به رسمیت شناخته می شود و نتایج آزمون‌های این آزمایشگاه در سراسر دنیا قابل پذیرش خواهد بود.
• علاوه بر موارد فوق الذکر چنانچه شرکت تمایل به صادرات محصولی داشته باشد وجود گزارشات آزمونی که در یک آزمایشگاه تأیید صلاحیت شده، تولید شده باشد، تأثیر بسیار مطلوب و مؤثری در باور مشتری نسبت به کیفیت محصول خواهد داشت.

كلمات كليدي:
ایزو IEC 17025 آزمون و یا کالیبراسیون مزایای پیاده سازی روش های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه ها پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون و قابلیت اعتماد از سوی مشتریان پذیرش آزمایشگاه دارای گواهی نامه استاندارد ISO/IEC 17025
نتایج آزمون‌های