آدرس : تهران - بزرگراه ستاری- نرسیده به خلیل آبادی- ساختمان پزشکان حکیم- واحد 14

ایمیل: info@asys.ir , asys.ir@gmail.com , asysiran@yahoo.com

تلفن: 44449616 , 2600075-0910

فاکس: 44429775

 

ISO 10015:1999

آشنایی با ISO 10015 سیستم مدیریت موثر فرآیند آموزش

استاندارد ISO10015 چیست ؟

دنیا به سرعت در حال تغییر می باشد به طبع آن بازار کسب کار نیز در حال تغییر بوده و سازمان ها با آموزش پرسنل خود باید توانایی های آنها را در استفاده از تکنولوژی های روز و روش های جدیدارتقا دهند. امروزه با گذر از عصر صنعتی واطلاعات و ورود به عصر دانش ، با توجه به سرعت تغییر تکنولوژی ها نیاز به آموزش امری الزامی برای افراد و سازمانها می باشد. از سوی دیگر اگر آموزش هدفمند و اثربخش نباشد چیزی جز هدر رفتن انرژی و پول نمی باشد.
استاندارد ایزو۱۰۰۱۵ یک استاندارد راهنما از سری استانداردهای مدیریت کیفیت می باشد که راهنمایی هایی در زمینه طرح ریزی یک سامانه آموزش در یک سازمان ارائه می کند این استاندارد برای صدور گواهینامه طراحی نشده و سازمان جهانی استاندارد جدیدا استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰ را در ارتباط با آموزش های حین کار و غیررسمی منتشر نموده تا به منظور طرحریزی سیستم آموزش و صدور گواهینامه از آن استفاده شود.

در استاندارد ISO 10015 مراحل آموزش به شرح ذیل می باشد:

۱- نیاز سنجی آموزش ۲-برنامه ریزی آموزش ۳ – اجرا آموزش ۴- ارزیابی اثربخشی آموزش ۵- استفاده از نتایج برای بهبود مستمر فرآیند آموزش
مزایای پیاده سازی ایزو ۱۰۰۱۵
یک روش سیستماتیک برای اموزش
ساماندهی فرایند آموزش
ارزیابی اثربخشی آموزش
اثر بخشی آموزش برای پرسنل
افزایش کیفیت دوره های آموزشی
قابلیت تشخیص کمبود مهارت شغل آینده ( با هدف پوشش فرایند جانشین پروری)
آسیب شناسی و شناسایی معضلات و مشکلات آموزشی سازمان به صورت انحصاری و تخصصی
افزایش اثر بخشی آموزشی سازمان و عملکرد آموزشی اساتید در اثر آموزشهای فوق.
تشخیص واجدین شرایط شرکت در برنامه های آموزشی به صورت هوشمند
امکان تعریف اهداف سازمان و اهداف واحد آموزشی

روش پیاده سازی استاندارد ISO 10015 در سازمان ها

اگر شما استاندارد ایزو ۹۰۰۱ را پیاده سازی کرده باشید حداقل حدود ۶۰ درصد راه را پیموده اید و اگر از یک مشاور خوب و متعهد برای طرحریزی سیستم مدیریت کیفیت شرکت استفاده کرده باشید فقط یکسری ریزه کاری باقی می ماند. یاد آور می شود که استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ یک استاندارد راهنما بوده و برای صدور گواهینامه طراحی نشده است.
با ما برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید ما در ایران و افغانستان آماده صدور گواهینامه ISO 10015 می باشیم.

کلمات کلید:

ISO 10015 استاندارد ISO10015 استاندارد ایزو۱۰۰۱۵ استاندارد ISO 10015 پیاده سازی ایزو ۱۰۰۱۵ استاندارد ISO 10015 ایزو ۹۰۰۱ استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵صدور گواهینامه ISO 10015