آدرس : تهران - بزرگراه ستاری- نرسیده به خلیل آبادی- ساختمان پزشکان حکیم- واحد 14

ایمیل: info@asys.ir , asys.ir@gmail.com , asysiran@yahoo.com

تلفن: 44449616 , 2600075-0910

فاکس: 44429775

 

ISO 45001

ISO 45001

سازمان جهانی استاندارد ISO پس از یکسری مجادلات به این نتیجه رسید که تدوین استانداردی در ارتباط با مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای لازم است پیش از این در سال ۱۹۹۸ این سازمان با توجه به دو موضوع اول اینکه وجود استاندارد ISO 14001 با این استدلال که هنگامیکه استاندارد ایزو۱۴۰۰۱ پیاده سازی می شود به صورت خودکار الزامات مربوط به سلامت و ایمنی نیروی انسانی تاممین می شود و دوم به علت فشار سند یکاهای کارگری به علت امکان بهبود استفاده از این استاندارد توسط کارفرمایان تدوین این استاندارد مخالفت کرده بودند.
دلیل تصمیم جدید ایزو کشته شدن روزانه ۶۳۰۰ نفر در سراسر جهان در اثر حوادث کار و یا بیماری های شغل می باشد.

استاندارد ISO45001 چیست ؟

استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ استاندارد جدید سازمان جهانی استاندارد جدید سازمان جهانی استاندارد سازی در مورد ایمنی و بهداشت حرفه ای می باشد قبلاً در باره اینکه چرا به استاندارد OHSAS 18001 ، ISO گفته نمی شود سوال های متعددی میشد .دلیل این بود گه این استاندارد توسط سازمان جهانی استاندارد تدوین نشده و بوسیله تعدادی از شرکت های گواهی دهنده با سرپرستی موسسه استاندارد انگلستان تدوین و منتشر شده بود.

الزامات ایزو ۴۵۰۰۱ چیست ؟

استاندارد ISO45001 از ساختاری تا حدود زیادی شبه استاندارد ISO14001 استفاده می کند و این استاندارد کاملاً همخوان با استاندارد ISO9001 ، ISO 14001 خواهد بود و از همان الگوریتم استفاده می کند. همچنین الزامات OHSAS18001 در تدوین این استاندارد استفاده شده است.برای تدوین این استاندارد ILO-OSH GUIDELINE مورد استفاده قرار گرفته است.

تفاوت های ISO 45001 با OHSAS 18001 چیست ؟

اصلی ترین تفاوت ایزو۴۵۰۰۱ با OHSAS18001 در توجه فوق العاده به نقش رهبری می باشد و از مدیریت ارشد سازمان می خواهد که بعنوان یک رهبر در تمام تصمیمات استراتژیک شرکت مسئله ایمنی و بهداشت حرفه ای را سرلوحه قراردهد و از او می خواهد نقش سازمان را برای تامین ایمنی و سلامت هم درون و هم برای کسانی که از فعالیت های سازمان متاثر می باشد تعیین کند.