آدرس : تهران - بزرگراه ستاری- نرسیده به خلیل آبادی- ساختمان پزشکان حکیم- واحد 14

ایمیل: info@asys.ir , asys.ir@gmail.com , asysiran@yahoo.com

تلفن: 44449616 , 2600075-0910

فاکس: 44429775

 

پیاده سازی استانداردهای مدیریت انرژی

پیاده سازی استانداردهای مدیریت انرژی :

دنیای امروز با دو بحران زیست محیطی و کمبود منابع انرژی دست و پنجه نرم می کند این دو بحران اثر تشدید کننده ای بر بحران اقتصادی جهانی دارد.
کشور ما با داشتن دومین منابع بزرگ گاز جهان و سومین ذخیره شناخته شده نفت و با داشتن بیش از ۳۶۰ روز آفتابی در بعضی مناطق صحرائی تا مدتها خود را مبرا از این بحران ها می دانسته اما با آزادسازی قیمت ها طی سالهای گذشته که باعث افزایش شدید این قیمت حامل های انرژی در نتیجه افزایش قیمت تمام شده تولید در کشور شده سازمانهای ایرانی را به سوی مدیریت انرژی سوق داده.
اتحادیه اروپا با معرفی استاندارد EN 16001 در سال ۲۰۰۹ گام موثری را در پیاده سازی استاندارد مدیریت انرژی EnMS برداشت. این استاندارد به طور گسترده ای در کشور اسپانیا به کار گرفته شده و شرکت ASYS یک شرکت پیشگام در زمینه ممیزی انرژی در آن کشورهای آمریکای لاتین می باشد.
شایان ذکر است که کشور اسپانیا یکی از پیشروترین کشورهای جهان در زمینه مدیریت انرژی بوده و بیشترین نیروگاه های خورشیدی در جهان را دارد. می دانیم هزینه متوسط هر کیلوبایت برق خورشیدی ۵ درصد کمتر از نیروگاه های سوخت فسیلی است از سوی دیگر این نیروگاه ها هیچگونه آلودگی زیست محیطی و یا ایجاد پدیده گلخانه ای نمی کند.

الزامات استاندارد EN 16601 :

استاندارد EN 16001 از یک ساختار فرآیندی مانند ISO 14001 استفاده می کند.
ساختار این استاندارد به شکل نمودار ذیل می باشد :

برای پیاده سازی EN 16001 ابتدا سازمان باید با یک بررسی اولیه از وضع موجود و مقایسه آن با وضع مطلوب خط مشی مدیریت انرژی را بیان نماید.
طرح ریزی سیستم مدیریت انرژی
سازمان باید سیستم مدیریت انرژی را طرح ریزی نماید. به این منظور:
سازمان باید اقدام به شناسائی جنبه های مصرف انرژی خود نموده و آن را ارزیابی نماید. برای این ارزیابی سازمان می تواند از روشهای ابتکاری برای ارزیابی جنبه های مصرف انرژی استفاده نماید.
این ارزیابی ها باید به طور دورهای و یا در موقع هر تغییر در فرآیند بازنگری شود.
سازمان باید قوانین مربوط به مصرف انرژی همچنین فرم های مصرف انرژی صنایع مختلف را شناسائی نماید و آنها را به روز نگهدارد. لازم به ذکر است این قوانین برای ارزیابی جنبه ها و تعیین اهداف مصرف انرژی کاربرد دارد.
سازمان با توجه به نتایج ارزیابی جنبه های مدیریت انرژی و اهداف و خط مشی باید اهداف خود را در سطح کلان ، خرد تعریف نماید. شایان ذکر است که برنامه های دسترسی به اهداف باید تعریف شود.

اجرا و عملیات :

در گام بعد سازمان باید اقدامات لازم را برای پیاده سازی یک سیستم مدیریت انرژی به عمل آورد به این منظور سازمان باید :
منابع و وظایف ، مسئولیت ها و اختیارات برای مدیریت انرژی در سازمان تعریف و تامین شود.
سازمان باید برای هر شغلی که بر روی مصرف انرژی تاثیرگذار است شرایط احراز را تعریف کرده و پرسنل را در ارتباط با آن توجیه نماید. به این منظور وجود یک سیستم آموزش از الزامات می باشد.
سازمان باید ارتباطات مناسب درون و برون سازمانی را برای مدیریت انرژی ایجاد نماید.
سازمان باید مستندات مورد نیاز برای سیستم مدیریت انرژی شامل خط مشی ، نظامنامه روشهای اجرائی و سایر مستندات پشتیبان مانند نرم ها ، دستورالعمل ها و آئبن نامه ها و … ایجاد نموده و سوابق را نشان دهند.

نمودار

مدارک باید تحت کنترل باشد و یک سیستم برای آن ایجاد و نگهداری شود. الزامات کنترل مدارک مانند خواسته های ISO 9001 می باشد.
باید برای کنترل مصرف انرژی روشهائی تعریف شود. این روشها و عملیات بویژه برای جنبه های بارز انرژی انجام شود و در صورت لزوم دستورالعمل های مکتوبی باید در این زمینه تعریف شود.
پرسنل باید در ارتباط با این روشها توجیه شوند همچنین از روشهای مهندسی برای کاهش مصرف انرژی استفاده شود.
بررسی :
سازمان باید به منظور اطمینان از انطباق سیستم مدیریت انرژی خود اقدام به پایش و اندازه گیری سیستم مدیریت انرژی نموده و نتایج آن برای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و بهبود مستمر استفاده نماید.
به این منظور سازمان باید :
مصرف انرژی و جنبه های انرژی سازمان باید مطابق یک برنامه مشخص پایش شود به این منظور سازمان باید از وسایل مناسب برای انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و بهبود مستمر استفاده نماید به این منظور سازمان باید از وسایل مناسب و کالیبره شده استفاده نماید.
سازمان باید در فواصل از پیش تعیین شده رعایت تعهدات قانونی خود را کنترل نماید و از انطباق سیستم با اهداف و برنامه های خود اطمینان حاصل نماید.
باید در صورت وجود عدم انطباق در سیستم اقدامات اصلاحی مناسب برای آن انجام شود همچنین سازمان باید اقدامات پیشگیرانه مناسب را برای جلوگیری از مصرف انرژی شناسائی نمائید.
سازمان باید سوابق سیستم مدیریت انرژی را ایجاد نموده و از آنها برای شناسایی فرصت های بهبود و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه استفاده نماید.
به منظور اطمینان از اجرای مناسب سیستم باید ممیزی داخلی از اثربخشی سیستم مدیریت انرژی انجام شده و از نتایج آن برای بهبود سیستم استفاده شود.
مدیریت سازمان باید در زمانهای از پیش تعیین شده امکان به بررسی سیستم مدیریت انرژی خود نموده و ار نتایج آن برای بهبود مستمر استفاده نماید.
از مزایای سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد EN 16001:2009 می توان به :
کاهش مصرف حامل های انرژی و هزینه آنها
کاهش جرائم زیست محیطی به علت مصرف حامل های انرژی
قا بلیت پیاده سازی در تمام بخش های صنعت و خدمات
قا بلیت پیاده سازی با سایر استانداردهای مدیریت مانند ISO 29001 & ISO 9001 & ISO 14001 & . . .
نشان دادن مسئولیت پذیری اجتماعی
. . .
شرکت ASYS اسپانیا یک شرکت پیشتاز در زمینه مدیریت انرژی EN-MS می باشد.
این شرکت بیشترین تعداد گواهینامه مدیریت انرژی را در کشورهای آمریکای جنوبی و اسپانیا را صادر نموده است.
ما آمادگی انجام ممیزی های انرژی و ممیزی سیستم مدیریت انرژی براساس استانداردهای ISO 16001 و ISO 50001 را داریم.

پیاده سازی استاندارد, مدیریت انرژی ,زیست محیطی ,کمبود منابع انرژی , , EN 16001 , EnMSمدیریت انرژی , ASYS, ممیزی انرژی ,الزامات استاندارد EN16001 ,مدیریت انرژی , ISO 9001, سیستم مدیریت انرژی , , EN 16001:2009 , ISO 29001 iso 9001 , ISO 14001 , ISO 50001,