آدرس : تهران - بزرگراه ستاری- نرسیده به خلیل آبادی- ساختمان پزشکان حکیم- واحد 14

ایمیل: info@asys.ir , asys.ir@gmail.com , asysiran@yahoo.com

تلفن: 44449616 , 2600075-0910

فاکس: 44429775

 

ممیزی انرژی

ممیزی انرژی

جمع آوری داده ها ، تجزیه و تحلیل و نظارت بر مصرف انرژی می باشد که براساس آن برنامه های مدیریت انرژی در سازمان طرح ریزی و عملکرد انرژی در و بهره وری آن مورد بررسی قرار گرفته , گزارش و راهکارها در اختیار سازمان قرار می گیرد.
شرکت بین المللی آگرین سیس نماینده ASYS اسپا نیا دو روش ممیزی را انجام می دهد :

انواع ممیزی انرژی :

۱. روش ممیزی انرژی براساس استاندارد جامعه اقتصادی اروپا
این ممیزی که روش اصلی ممیزی انرژی کشور اسپانیا و به تبع ان ممیزی انرژی شرکت ASYS می باشد.
به دو گروه :
• ممیزی مقدماتی
• ممیزی جامع
تقسیم می شود.
در ممیزی مقدماتی ممیزی روی منابع اصلی عرضه و تقاضا که حدود ۷۰درصد نیازهای انرژی را برآورده می سازد تمرکز می یابد این ممیزی با توجه به سرعت بالاتر و کم خرج تر بودن راهی مناسب برای شناسائی نقاط اصلی مصرف و نحوه صرفه جویی در آن می باشد. با توجه به اصل پاراتو این نوع ممیزی از اثربخشی مناسبی برای کاهش هزینه های انرژی برخوردار است.
در ممیزی جامع انرژی حدود ۹۰ درصد منابع انرژی مورد استفاده , مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات به طور مناسبی مورد تحلیل قرار می گیرد در این نوع ممیزی که هم از نرم افزارهای پیشرفته شبیه سازی و هم از ابزارهای اندازه گیری انرژی استفاده می شود نتایج به نحو مناسبی تحلیل می شود در این روش شرکت ASYS می تواند میزان مصرف انرژی و ممیزان هدر رفتن انرژی در قسمت های مختلف و همینطور در فصل های مختلف را محاسبه نماید.

۲. روش ممیزی انرژی در ایران (سابا)

در ایران سطوح ممیزی انرژی براساس روش سابا به سه سطح ذیل تقسیم می شود :
ممیزی انرژی سطح اول – بررسی و سنجش مصرف انرژی
ممیزی انرژی سطح دوم – ممیزی انرژی مقدماتی
ممیزی انرژی سطح سوم – ممیزی جامع انرژی
سطح اول
در ممیزی سطح اول برآورد تقریبی از مصرف ، پتانسیل ها و امکانات صرفه جوئی از طریق بازبینی و مشاهده ظاهری انجام می شود هدف از ممیزی انرژی در این سطح بررسی موقعیت سازمان از نظر مصرف حامل های انرژی و امکان صرفه جویی می باشد :
• این ممیزی معمولاً در یک روز انجام می شود.
• برای انجام آن از سه متخصص معمولاً با تخصص های برق ، مکانیک (سیالات) و عمران یا فیزیک استفاده می شود.
• به طور دوره ای هر ۶ ماه تا یکسال تکرار می شود.
• در این ممیزی گزارش کلی بوده و به میزان مصرف و نکات کلی که باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می شود , پرداخته می شود.
• هزینه انجام این ممیزی نسبت به سطوح بعدی پایین تر است چون از پیچیدگی کمتری برخوردار می با شد.
پیشنهاد می شود سازمانها ابتدا این ممیزی را انجام دهند و با توجه به نتایج آن بر روی نحوه اجرای مدیریت انرژی تصمیم گیری کنند این نوع ممیزی انرژی برای شرکت های دارای استا ندارد ISO 14001 نیز بوسیله شرکت ASYS توصیه می شود.

سطح دوم

در این نوع ممیزی برآورد اولیه از مصرف انرژی بر روی حدود ۸۵ درصد از منابع مورد استفاده انرژی سازمان انجام شده و به صورت کمی اقدامات لازم و میزان صرفه جویی مشخص می شود.
این نوع ممیزی معمولاً :
• حدود ۳ تا ۷ روز بسته به نوع سازمان طول می کشد.
• تواتر انجام آن سالانه است و بوسیله شرکت بین المللی آگرین سیس طبق یک برنامه انجام می شود.
• معمولاً حدود ۳ تا ۵ متخصص در آن حضور دارند.
• پیشنهاد می شود قبیل از انجام آن ممیزی سطح اول انجام شده باشد.
• در این ممیزی از ابزارهای اندازه گیری استفاده می شود.
• گزارش با توجه به جامع بودن بین ۱۵ روز تا ۳۰ روز کاری پس از انجام ممیزی تحویل می گردد.
ممیزی سطح دوم در شرکت آگرین سیس با استفاده از اخرین متدولوژی های اروپائی انجام شده و از وسایل کالیبره شده اروپایی برای این کار استفاده می شود.

سطح سوم

ممیزی جامع انرژی , برآورد جامع از مصرف انرژی با جزئیات کامل است این ممیزی با هدف شناسائی کامل از نحوه مصرف انرژی و کلیه زمینه هائی که باعث صرفه جویی انرژی می شود انجام می گیرد.
ممیزی جامع انرژی براساس روش سابا دارای ویژگی های ذیل می باشد :
• طول دوره ممیزی بین یک ماه تا ۴ ماه با توجه به اندازه سازمان می باشد.
• شرکت بین المللی اگرین سیس علاوه بر وسایل اندازه گیری , از نرم افزارهای شبیه سازی برای انجام این ممیزی و تهیه گزارش استفاده می کند.
• بوسیله تیم کارشناسان با تخصص های مختلف مانند برق، مکانیک، فیزیک، عمران و متخصصان صنعت انجام می گیرد.
• برای انجام این ممیزی باید حداقل یکی از ممیزی های مرحله قبل انجام شده باشد.
• کنترل ها ۹۰ درصد حامل های انرژی را پوشش می دهد.
شرکت بین المللی آگرین سیس از روش گزارش دهی ویژه ای برای این سطح استفاده می کند که با توجه به هزینه بالای این ممیزی پیشنهاد می شود تنها سازمانهایی که هزینه انرژی آنها بیشتر از ۵ درصد هزینه تولید را تشکیل می دهد و یا شرکت های که در هر دوره هزینه صورتحساب آنها (مصرف انرژی) آنها بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ريال است از این گزارش و سطح ممیزی استفاده نمایند.

مصرف انرژی
مدیریت انرژی
بهره وری
انرژی
كلمات كليدي : شرکت بین المللی آگرین سیس, , ASYSروش ممیزی , ممیزی مقدماتی ,ممیزی جامع ,منابع انرژی , نرم افزارهای پیشرفته شبیه سازی, شرکت ASYS، روش ممیزی انرژی , سطوح ممیزی انرژی , تخصص های برق , مکانیک (سیالات) , عمران , فیزیک , تهیه گزارش , طول دوره ممیزی , مصرف انرژی , مدیریت انرژی , بهره وری , انرژی