آدرس : تهران - بزرگراه ستاری- نرسیده به خلیل آبادی- ساختمان پزشکان حکیم- واحد 14

ایمیل: info@asys.ir , asys.ir@gmail.com , asysiran@yahoo.com

تلفن: 44449616 , 2600075-0910

فاکس: 44429775

 

سیکل پیاده سازی و اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت

ممیزی های صدور گواهینامه سیستمهای مدیریت معمولاً در دو مرحله انجام میشود:
در ممیزی مرحله اول مستندات سازمان بررسی شده و در صورت داشتن ایراد جدی،مورد به اطلاع سازمان رسیده تا مشکل رفع شود.
در مرحله دوم ممیزی در محل مشتری بر اساس استاندارد مرجع،الزامات قانونی و الزامات خاص صنعت انجام میشود.هدف از انجام این ممیزی بررسی میزان آمادگی مشتری برای ممیزی اخذ گواهینامه میباشد.
در این ممیزی فرصت های بهبود و عدم انطباقهای احتمالی برای رفع آن قبل از ممیزی نهایی به اطلاع مشتری میرسد.
بسته به وضعیت سازمان بعد از دو هفته تا یک ماه ممیزی نهایی و یا صدور گواهینامه انجام میگیرد که در صورت نداشتن مغایرت عمده MAJOR ؛گواهینامه برای مدت سه سال صادر میشود ولی برای اطمینان از استقرار مناسب سیستم هر سال ممیزی مراقبتی انجام میشود.