آدرس : تهران - بزرگراه ستاری- نرسیده به خلیل آبادی- ساختمان پزشکان حکیم- واحد 14

ایمیل: info@asys.ir , asys.ir@gmail.com , asysiran@yahoo.com

تلفن: 44449616 , 2600075-0910

فاکس: 44429775

 

دوره های آموزشی وزارت نفت

شرکت بین المللی آگرین سیس ( آکادمی آگرین سیس) با همکاری مرکزی فن آوری های پیشرفته دانشگاه جندی شاهپور اهواز اقدام به برگزاری بیش از ۳۷ دوره آموزشی برای مدیران و کارشناسان وزارت نفت در زمینه های :

۱. الزامات HSE- MS در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
۲. عوامل زیان آور محیط کار
۳. روش های مدیریت کارگاهی
۴. امداد و نجات و کنترل شرایط اضطراری
۵. مدیریت بحران و بلایا
۶. شناسایی و کنترل ریسکهای ایمنی و بهداشت حرفه ای در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
۷. شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی در پالایشگاه ها
۸. متدولوژی های ارزیابی ریسک و جنبه مانند HAZOP، JSA، WHAT IF ، FMEA ،. . .
۹. مدیریت پروژه و برنامه ریزی

نموده است.
دوره ها بوسیله دانشگاه با همکاری شرکت آگرین سیس برگزار شده است در پایان دوره آمزشی به حاضران دوره گواهینامه معتبر بین اللملی اعطا شده است.
تعداد شرکت کنندگان در این دوره ها حدود ۹۴۱ نفر بوده که تعداد آنها موفق به قبولی در آزمون و اخذ گواهینامه شدند.
شرکت کنندگان از بخش های مختلف وزارت نفت شامل پالایشگاه ها، شرکت ملی حفاری، شرکت ملی بخش فرآورده های نفتی بودند.

.