آدرس : تهران - بزرگراه ستاری- نرسیده به خلیل آبادی- ساختمان پزشکان حکیم- واحد 14

ایمیل: info@asys.ir , asys.ir@gmail.com , asysiran@yahoo.com

تلفن: 44449616 , 2600075-0910

فاکس: 44429775

 

استاندارد های راهنما برای بهبود اثربخشی سیستم های مدیریت کیفیت

استاندارد های راهنما برای بهبود اثربخشی سیستم های مدیریت کیفیت

سازمان جهانی استاندارد سازی ISO برای شفاف سازی و افزایش بهره وری سیستم های مدیریت کیفیت و حرکت به سوی مدیریت کیفیت جامع اقدام به تدوین یک سری استاندارد پشتیبان نموده است، این استاندارد ها به منظور صدور گواهینامه صادر نشده اند و فاقد گواهینامه تایید شده بین المللی هستند اما سازمان های گواهی دهنده در صورت درخواست مشتریان اقدام به صدور تاییدیه های کارشناسی برای آنها می نمایند .

این خطوط راهنما به دو گروه کلی تقسیم می شود :
استاندارد هایی که بوسیله کمیته های فنی TC تهیه میشوند که استاندارد ISO خوانده می شوند
آنهایی که در خارج مجموعه ISO بوسیله یکسری کارگاه Workshop تهیه می گردند و بوسیله این سازمان به چاپ می رسند که IWA گفته میشوند.
IWA حروف اول International Workshop Agreements می باشد .
مشهورترین استاندارد های این سری عبارتند از :

استاندارد ISO 10002 در سنجش رضایت مشتری و رسیدگی به شکایات
استاندارد ISO 10003 راهنمای رسیدگی به مناضعات برون سازمانی در ارتباط با رضایت مشتریان
استاندارد ISO 10004 راهنمایی برای پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان
استاندارد ISO 10005 راهنمایی برای تهیه طرح های کیفیت
استاندارد ISO 10007 راهنمایی برای مدیریت پیکره بندی
استاندارد ISO 10014 راهنمایی هایی برای تحقق منافع مالی و اقتصادی
استاندارد ISO 10015 راهنمایی هایی برای بهبود آموزش
استاندارد ISO 10017 راهنمایی برای کاربرد فنون آماری
استاندارد ISO 10019 خطوط راهنما براي انتخاب مشاورين سيستم مديريت كيفيت و استفاده از خدمات آنان
استاندارد IWA 1 راهنمای بهبود فرآیند در سازمانهای خدمات بهداشتی
استاندارد IWA2 تشریح عناصر والزامات مدیریت فرآیند آموزش
استاندارد IWA 4 راهنمای کاربرد استاندارد ISO 9001 در نهاد های دولتی
استاندارد ISO/IEC TR 90005:2008 راهنمایی برای بکار بردن ISO 9001 در چرخه حیات فرآیند

 

شرکت ASYS با توجه به خط مشی خود آماده انجام ممیزی در موارد فوق و ارائه گزارشات کارشناسی و صدور گواهینامه های انطباق با استاندارد های فوق الذکر می باشد .